Prekršajni odjel

  • Predsjednica Prekršajnog odjela Marina Belak
  • Zamjenica predsjednice odjela Mirjana Belamarić
  • Suci/sutkinje Prekršajnog odjela

Marina Belak
Mirjana Belamarić
Damir Marić​​​​
Ana-Marija Paić Baković

  • Viši sudski savjetnik/savjetnica - specijalist

Joso Mijalić
Martina Periša

  • Sudski referenti za izvršenje kazni

Darinka Banovac
Nada Dunkić-Tica