Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Općinski sud u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 36, 10410 Velika Gorica
  • putem elektroničke pošte: OSVG@osvg.pravosudje.hr
  • telefonom na broj :+385 1 6269 530
  • telefaksom na broj: +385 1 6260 047

Službenik za informiranje: Danijela Knežević

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.