Registar javne nabave i okvirnih sporazuma

Registar javne nabave i okvirnih sporazuma objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/17), Registar javne nabave i okvirnih sporazuma Općinskog suda u Vukovaru objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske .

od 1. siječnja 2024. u produkciju kreće novi EOJN RH (https://eojn.hr).
 

  • Svi novi postupci javne nabave i novi postupci koncesija od 1. siječnja 2024. pokreću se na »novom« EOJN RH;

  • Postupci koji su započeti na »starom« EOJN RH završavaju se na »starom« EOJN RH;

  • Postupci po Zakonu o obnovi i postupci jednostavnih nabava do 1. travnja 2024. pokreću se na »starom« EOJN RH.

    • od 2. travnja 2024. novi postupci po Zakonu o obnovi i jednostavna nabava objavljuju se na »novom« EOJN RH