Jednostavna nabava

Jednostavna nabava 2024. godina

Najam pisača i fotokopirnih aparata

Toneri, fotokopirni papir i tiskani materijali, sredstva za čišćenje

Nabava službenog osobnog vozila putem financijskog leasinga

Nabava službenog osobnog vozila putem financijskog leasinga

Jednostavna nabava 2024. godina
Jednostavna nabava 2023. godina
Jednostavna nabava 2022. godina