Parnična pisarnica

PRIMANJE STRANAKA (čl. 42. st.1. Sudskog poslovnika)

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja, fotografiranja, preslikavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično primaju se u vrijeme utvrđeno rasporedom poslova.

OBAVJEŠTAVANJE STRANAKA O PREDMETU

(čl. 43. st.1.- 4.Sudskog poslovnika)


Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa.

Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, predsjednicima vijeća, članovima vijeća i sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad.

Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.

Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku.

Stranke mogu i same putem interneta obaviti uvid u podatke o predmetu putem aplikacije e-Predmet

 

 Redovno radno vrijeme za prijem stranaka

  •  Od ponedjeljka do petaka od 09,00 do 13,00 sati u sobi 115
  • Stanka od 11,30 do 12,00 sati