Unutarnje ustrojstvo

I. Ured predsjednika suda

a) Pisarnica sudske uprave

 • Branka Soldo, predsjednica suda
 • Silvia Gretchl-Kajba, zamjenica predsjednice suda
 • Marija Kurtović, glasnogovornica suda
 • Kornelija Orešković, upraviteljica pisarnice sudske uprave

b) pododsjek materijalno-financijskog poslovanja

 • Jasna Salaj, voditeljica pododsjeka materijalno-financijskog poslovanja
 • Josef Jarij, ekonom

c) Odjeljak tehničkih i pomoćnih poslova

 • Ivan Groznica, voditelj

 

II. Sudski odjeli

a) Kazneno-prekršajni odjel, suci:

 • Ana Slišković, predsjednica kazneno-prekršajnog odjela
 • Branka Soldo
 • Davorka Rukavina
 • Ankica Sabo
 • Ana Slišković
 • Vlatko Lončar
 • Marija Kurtović

b) Građanski odjel, suci:

 • Sanja Vrabec-Vrančić, predsjednica građanskog odjela
 • Silvia Gretschl-Kajba
 • Ivica Grubišić
 • Marija Jurić
 • Đuro Druško
 • Marija Knežević Karamijatović

Viši sudski savjetnici:

 • Ivana Marukić
 • Bojan Živković
 • Marko Šimunić

Sudske savjetnice:

 • Romana Ćosić
 • Marija Marković

c) Zemljišnoknjižni odjel u Vukovaru

 • Anka Šarić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela
 • Zemljišnoknjižni odjelu Vukovaru obuhvaća katastarske općine: Vukovar, Berak, Bobota, Bogdanovci, Borovo, Borovo II, Bršadin, Čakovci, Grabovo, Klisa, Lipovača, Ludvinci, Mikluševci, Negoslavci, Pačetin, Petrovci, Sotin, Svinjarevci, Tompojevci, Trpinja, Vera

Zemljišnoknjižni odjelu u Iloku

 • Vesna Kević, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela
 • Zemljišnoknjižni odjel u Iloku obuhvaća katastarske općine: Ilok, Bapska, Ilača, Lovas, Mohovo, Opatovac, Šarengrad, Tovarnik

 

d) Odjel za podršku žrtvama i svjedocima

 • Pri Županijskom sudu u Vukovaru djeluje Ured za podršku žrtvama i svjedocima, a koji Ured surađuje sa sucima Kaznenog odjela ovoga suda u radu u kaznenim postupcima.
 • Detaljne informacije o Uredu mogu se naći na www.zupsudvu.hr

III. SUDSKA PISARNICA

 • Ivan Pivić, upravitelj sudske pisarnice

a) Kaznena pisarnica

 • Jasminka Latković, voditeljica kaznene pisarnice:
 • Nedeljka Šipoš, službenica ovlaštena za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

b) Parnična pisarnica

 • Alena Matić, voditeljica parnične pisarnice

c) Izvanparnična pisarnica

 • Melita Žulj, voditeljica izvanparnične pisarnice

d) Prijemno-otpremna pisarnica

 • Franjo Dragičević, administrativni referent za prijem i otpremu pošte

e) Prekršajna pisarnica

 • Dalija Lendić, voditeljica  prekršajne pisarnice
 • Marija Takač, službenica ovlaštena za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak

Ukupan broj sudaca, službenika i namještenika:

 • suci 12,
 • sudski savjetnici 2,
 • viši sudski savjetnici 1,
 • sudski savjetnici specijalisti 2,
 • službenici na neodređeno vrijeme 58,
 • službenici na određeno vrijeme 3,
 • namještenici na neodređeno vrijeme 7.