Informacije za stranke > Sudski registar - upis i izdavanje potvrda

 
Uredbom o Tarifi sudskih pristojbi ("Narodne novine" broj 53/2019) propisani su iznosi pristojbenih obveza u postupcima pred sudovima.
Pristojbene obveze propisane su tarifnim brojevima Tarife sudskih pristojbi koja je sastavni dio navedene Uredbe.


UPISI U SUDSKI REGISTAR


Prijave za upis u sudski registar
Tar. br. 26.
(1) Za prijavu za upis u sudski registar plaća se pristojba od 100,00 kuna.
(2) Za prijavu za upis jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar, plaća se pristojba od 30,00 kuna.
Napomena:
Kada se istom prijavom zahtijeva više upisa za isti subjekt upisa plaća se jedna pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.
Upis u sudski registar
Tar. br. 27.
(1) Za upis osnivanja plaća se pristojba od 300,00 kuna.
(2) Za upis osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 30,00 kuna.
(3) Za upis promjene podataka plaća se pristojba od 150,00 kuna.
(4) Za upis promjene podataka jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se
pristojba od 30,00 kuna.
(5) Za podnesak kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na mrežnoj stranici sudskog registra plaća se pristojba od 100,00 kuna.


Napomena:
1. Ako se istim podneskom zahtijeva više upisa za isti subjekt, za sve upise plaća se jedna pristojba.
2. Ne plaća se pristojba za upise u vezi sa stečajem i likvidacijom.
Upis podružnice
Tar. br. 28.
(1) Za prijavu za upis podružnice subjekta upisa plaća se 100,00 kuna.
(2) Za upis podružnice plaća se 250,00 kuna.
(3) Za upis promjene podataka o podružnici plaća se 100,00 kuna.
Napomena:
Za prijavu za upis i upis glavne podružnice kojoj je osnivač inozemna osoba ili za upis samo jedne podružnice u Republici Hrvatskoj kojoj je osnivač inozemna osoba plaćaju se pristojbe iz ovoga Tar. br.
Tar. br. 29.
(1) Za izdavanje izvatka, preslika ili prijepisa iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici plaća se pristojba od 5,00 kuna.
(2) Za izdavanje potvrda ili pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra plaća se pristojba od 10,00 kuna.
Napomena:
Ne plaća se pristojba za podnesak kojim se traži izdavanje izvatka, preslika, prijepisa, potvrde ili pisane obavijesti.

 

IZDAVANJE UVJERENJA


Tar. br. 32.
(1) Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se pristojba od 10,00 kuna.
(2) Za uvjerenje se plaća pristojba od 20,00 kuna.
Napomena:
1. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br. za uvjerenje koje sud izdaje stranci, svjedoku, vještaku ili tumaču koji su bili nazočni na ročištu, ako su na to oni bili obvezni i ako im uvjerenje služi isključivo radi opravdanja izostanka od službe ili rada.
2. Ne plaća se pristojba za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i za uvjerenje izdano radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi ili u svrhu zasnivanja radnog odnosa.