Informacije za stranke > Sudski registar - upis i izdavanje potvrda

 
Uredbom o Tarifi sudskih pristojbi ("Narodne novine" broj 37/2023) propisani su iznosi pristojbenih obveza u postupcima pred sudovima.
Pristojbene obveze propisane su tarifnim brojevima Tarife sudskih pristojbi koja je sastavni dio navedene Uredbe.

Upis u sudski registar 

Tar. br. 26.

(1) Za upis osnivanja plaća se pristojba od 39,82 eura.

(2) Za upis osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 3,98 eura.

(3) Za upis promjene podataka plaća se pristojba od 19,91 euro.

(4) Za upis promjene podataka jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 3,98 eura.

(5) Za podnesak kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na mrežnoj stranici sudskog registra plaća se pristojba od 13,27 eura.

(6) Za odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku putem sustava e-Tvrtka pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe iz ovoga Tar. br. 

Napomena:

1. Ako se istim podneskom zahtijeva više upisa za isti subjekt, za sve upise plaća se jedna pristojba.

2. Ne plaća se pristojba za upise u vezi sa stečajem i likvidacijom.

3. Ne plaća se pristojba za upis adrese elektroničke pošte subjekta upisa.

4. Ne plaća se pristojba za upis promjene podataka poslovne adrese u sjedištu društva, osobnih podataka o predsjedniku i članovima nadzornog odbora, podataka o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama te adrese elektroničke pošte subjekta upisa. 

Upis podružnice

Tar. br. 27.

(1) Za prijavu za upis podružnice subjekta upisa plaća se pristojba od 13,27 eura.

(2) Za upis podružnice plaća se pristojba od 33,18 eura.

(3) Za upis promjene podataka o podružnici plaća se pristojba od 13,27 eura.

Napomena:

Za prijavu za upis i upis glavne podružnice kojoj je osnivač inozemna osoba ili za upis samo jedne podružnice u Republici Hrvatskoj kojoj je osnivač inozemna osoba plaćaju se pristojbe iz ovoga Tar. br.

Preslika, prijepis, potvrde i pisane obavijesti iz sudskog registra 

 

Tar. br. 28.

(1) Za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici plaća se pristojba od 0,66 eura.

(2) Za izdavanje potvrda ili pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra plaća se pristojba od 1,33 eura. 

Napomena:

1. Ne plaća se pristojba za podnesak kojim se traži izdavanje izvatka, preslika, prijepisa, potvrde ili pisane obavijesti.

2. Ne plaća se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili povijesnog izvatka iz sudskog registra.