Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

 

  • pisanim putem na adresu: Upravni sud u Rijeci, 51000 Rijeka, Erazma Barčića 5
  • putem elektroničke pošte: ppi@usri.pravosudje.hr  
  • telefaksom na broj: 051/499-601
  • telefonom na broj: 051/499-613

 

Službenica za informiranje: Zlata Delić, sudska savjetnica

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije