Zaštita osobnih podataka

Upravni sud u Rijeci obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Upravni sud u Rijeci obrađuje osobne podatke ispitanika  samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Zlata Delić, sudska savjetnica 
 

 

Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka:

e-mail adresa: zlata.delic@usri.pravosudje.hr 

telefon: 051/499-613

telefaks: 051/499-601