Javni natječaj

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme-administrativni referent za prijem i otpravak pošte - arhivar-jedan izvršitelj

7 Su-749/20-obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja uz listu kandidata-arhivar_ neodređeno vrijeme
Rješenje o izboru kandidata

Rješenje o izboru kandidata 7 Su-749/2020-29 od 18. veljače 2021.