Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Visoki upravni sud RH, Frankopanska 16, 10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: info@vusrh.pravosudje.hr 
  • telefaksom na broj: +385 1 4807 928
  • telefonom na broj: +385 1 4807 923

Službenik za informiranje: Lana Štok

Napomena

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Godišnja izvješća-Pravo na pristup Informacijama