Zaštita osobnih podataka

Visoki upravni sud Republike Hrvatska obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Visoki upravni sud Republike Hrvatska obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Juraj Dujam, viši sudski savjetnik

 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail adresa: tajnik@vusrh.pravosudje.hr

telefon: +385 1 4807 923

telefaks: +385 1 4807 928