Nadležnost

Područje nadležnosti Županijskog suda u Vukovaru prema članku 2. Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18 na snazi od 01.01.2019.).
Županijski sud u Vukovaru nadležan je za područje Općinskog suda u Vinkovcima i Općinskog suda u Vukovaru.

Općinski sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tordinci, Vođinci i Vrbanja te gradova: Vinkovci, Otok i Županja.

Općinski sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja te gradova: Ilok i Vukovar.