Zaštita osobnih podataka

Županijski sud u Vukovaru obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Županijski sud u Vukovaru obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Branka Lučić, viši stručni savjetnik

Telefon: +385 (0)32 452 529
Fax: +385 (0)32 452 513
Email: branka.lucic@zsvu.pravosudje.hr