Informacije o ostvarivanju novčane naknade žrtava kaznenih djela

"Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (Narodne novine broj: 80/08. i 27/11.) policija, državno odvjetništvo i sudovi dužni su, osobama koje imaju pravo na naknadu od Republike Hrvatske, dati informacije o pravu na naknadu i o tijelu kojem se mogu obratiti radi ostvarivanja toga prava."

 Sve potrebne informacije o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu, kao i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu i letak o pravu na novčanu naknadu mogu se pronaći na poveznicama Ministarstva pravosuđa i uprave."

    Poveznica za stranicu na hrvatskom jeziku:

https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337

    Poveznica za stranicu na engleskom jeziku:

https://mpu.gov.hr/highlights/victim-and-witness-support/crime-victims-compensation/26901