Registar javne nabave i okvirnih sporazuma

Na temelju članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017. i 144/2020.) Županijski sud u Varaždinu objavljuje: