Priopćenja i obavijesti

Obavijest o početku predočavanja elaborata izmjere za k.o. Prekopa
21.03.2024.
Općinski sud u Sisku
Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Velika Vranovina Nova
14.03.2024.
Općinski sud u Sisku
O B A V I J E S T o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Gora Nova
01.03.2024.
Općinski sud u Sisku
Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za k.o. Brest Pokupski Novi
15.02.2024.
Općinski sud u Sisku
14.02.2024.
Općinski sud u Sisku
Odluka o ukidanju epidemioloških mjera 
20.04.2022.
Općinski sud u Sisku
Odluka o imenovanju povjerljive osobe u Općinskom sudu u Sisku
26.01.2022.
Općinski sud u Sisku
Obaviještavamo vas da se
26.01.2022.
Općinski sud u Sisku
Obavještavamo vas da sutkinja Renata Žličarić sve rasprave i ročišta od 1.1.2022 godine obavlja u Stalnoj službi Hrvatska Kostajnica na adresi Vladimira Nazora 10, Hrvatska Kostajnica.
21.12.2021.
Općinski sud u Sisku
OBAVIJEST  
21.12.2021.
Općinski sud u Sisku
Obavještavamo vas da Izdvojeni zemljišnoknjižni odjel u Petrinji i Posebna pisarnica Stalne službe u Petrinji rade na adresi Petrinja, Gajeva 34. Radno vrijeme Stalne službe Petrinja je od 7:30 do 15:30 sati. Pauza traje od 11:00 do 11:30 sati.
15.09.2021.
Općinski sud u Sisku
U vezi zakazanih ročišta i predmeta obratite se sucima i sudskim savjetnicima na njihove e-mail adrese Vedran Medaković - Vedran.Medakovic@ossk.pravosudje.hr Mirela Sladić - Mirela.Sladic@ossk.pravosudje.hr Sanda Navara Sladović - Sanda.Navara@ossk.pravosudje.hr Vera Bubaš - Vera.Bubas@ossk.pravosudje.hr
26.01.2021.
Općinski sud u Sisku
Općinski sud u Sisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnost Općinskog suda u Sisku:
1. rješava parnične, izvanparnične i ovršne predmete
2. rješava ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vodi zemljišne knjige
3. rješava kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda
4. rješava prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela
5. odlučuje o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama
6. obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti
7. obavlja poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti
8. obavlja i druge poslove određene zakonom

 Općinski sud u Sisku nadležan je za postupanje u kaznenim predmetima i za područje Općinskog suda u Kutini.

Stalne službe

Stalna služba u Petrinji

Stalna služba u Glini

Stalna služba u Hrvatskoj Kostajnici

Prekršajni odjel Sisak