Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Općinski sud u Velikoj Gorici
Adresa Trg kralja Tomislava 36
Poštanski broj i grad 10409 Velika Gorica
Matični broj naručitelja 03216365
OIB naručitelja 32284739479
e-mail osvg@osvg.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Velikoj Gorici kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.