O sudu

Na ovim stranicama možete pronaći osnovne informacije o  Općinskom sudu u Velikoj gorici, njegovom ustrojstvu te nadležnostima.

Općinski sud u Velikoj Gorici,
Stalna služba u Ivanić-Gradu

Športska 2

10310 Ivanić Grad

broj telefona: +385 1 2831 444

broj faksa: +385 1 2881 640

elektronička pošta: SSIG-pisarnica@osig.pravosudje.hr