Kontakti

Trgovački sud u Zagrebu
Trg Johna Fitzgeralda Kennedya 11
10000 Zagreb
tel: 01/4897-222
fax: 01/4920-871

Ured predsjednika
e-mail

Ured glasnogovornika
e-mail

Službenik za informiranje
e-mail

Sudski registar
e-mail
fax: 01/4897-297

Elektoničke adrese za službeno dopisivanje sa sudom 

Parnična pisarnica
e-mail

Izvanparnična pisarnica
e-mail

Trgovački sud u Zagrebu
Stalna služba Karlovac
Trg hrvatskih branitelja 1/II
47 000 Karlovac
tel: 047/606-149
fax: 047/415-303
e-mail