Lista izmiritelja

LISTA IZMIRITELJA TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU

- Iva Buljan, sudac, Predsjednik odjela 

- Matea Knežević, sudska savjetnica, Povjerenik za mirenje

- Maja Josipović, sudac

- Tina Šimović, sudac

- Sandra Rotar, sudac

 

- Lovre Sardelić, sudac

- Hrvoje Lukšić, sudac

- Maja Praljak, sudac

- Vjekoslav Zaninović, sudac

- Maja Hilje, sudac

- Ana Nagy, sudac

- Nikolina Dorić Hadžisejdić, sudac

- Tena Kovačić, sudska savjetnica

- Matea Orešković, sudska savjetnica

- Domagoj Klinžić, sudski savjetnik

- Daniela Nizić, sudska savjetnica

- Petra Mioč Štura, sudska savjetnica

- Teuta Klinžić Zajec, sudska savjetnica