Novčana naknada za žrtve / Crime victims compensation

Pravo na novčanu naknadu iz državnog proračuna.

Žrtva kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom ima u skladu sa Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) pravo na novčanu naknadu iz sredstava državnog proračuna.

Detaljnije informacije, letak i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu nalaze se na poveznici:

https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Right to financial compensation from the Republic of Croatia

The victim of an intentional violent crime has the right to financial compensation from the state budget in accordance with the Crime Victims Compensation Act.

More detailed information, a leaflet and application form for financial compensation can be found at the link:

https://mpu.gov.hr/crime-victims-compensation/26901