Visoki kazneni sud potvrdio rješenje kojim su odbijeni prijedlozi obrane za izdvajanje nezakonitih dokaza

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je rješenje kojim je odbio žalbe okrivljenika i potvrdio prvostupanjsko rješenje optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu. Time je postalo pravomoćno rješenje kojim su odbijeni prijedlozi obrane za izdvajanje dokumentacije predane uz optužnicu kao nezakonitih dokaza.

Okrivljenici se terete zbog više kaznenih djela protiv službene dužnosti. Optužnica se temelji na brojnoj dokumentaciji i ta je dokumentacija dostavljena sudu uz optužnicu. Između ostaloga, riječ je o snimkama komunikacije pribavljenih putem tajnih mjera (posebnih dokaznih radnji) koje je naložio sudac istrage. Inicijalne naloge sudac istrage izdao je protiv trećih osoba. Obrana je tvrdila da sudac istrage prilikom izdavanja naloga nije postupao u skladu sa odredbama Zakona o kaznenom postupku i jamstvima iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Također, prema obrani, sudac istrage je u pogledu nekih nadziranih brojeva propustio koristiti mehanizme međunarodne pravne pomoći.

Prema ocjeni Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske prvostupanjski sud nije počinio bitne povrede odredaba kaznenog postupka. Činjenično stanje je potpuno i pravilno utvrđeno. Odluka o odbijanju izdvajanja dokaza je utemeljena na zakonu.

Prvostupanjski je sud omogućio obrani uvid u spise suca istrage u kojima se nalaze nalozi i dokumentacija na temelju koje su nalozi izdani. Obrana je zato imala i mogućnost i odgovarajuće vrijeme potrebno da iznese sve bitne argumente na sjednici optužnog vijeća na kojoj se odlučivalo o prijedlogu za izdvajanje dokaza.

Prvostupanjski sud je razmotrio sve argumente obrane te s pravom zaključio da prijedlozi za izdvajanje nisu osnovani. Prvostupanjski sud je pravilno zaključio da su dokazi pribavljeni u skladu s pravom Europske unije, Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i odredbama Zakona o kaznenom postupku. Sudac istrage je jasno obrazložio postojanje zakonskih pretpostavki za određivanje i produljenje tajnih mjera. U svakom nalogu je obrazloženo postojanje osnova sumnje i razloga zbog kojih su mjere nužne. Određivanje mjera protiv stranih državljana koji koriste svoje brojeve na području Republike Hrvatske je u skladu sa suverenitetom Republike Hrvatske i njezinom ovlasti i dužnosti da progoni i kažnjava počinitelje kaznenih djela na svojem području, ako postoje osnove sumnje da te osobe sudjeluju u činjenju kaznenih djela.

Detaljnije na poveznici: