Nadležnost Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

Nadležnost Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske propisana je odredbom članka 26. Zakonom o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) 

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske: 

1. odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, 

2. rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, 

3. odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisano posebnim zakonom, 

4. odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, 

5. provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima, 

6. obavlja druge poslove određene zakonom.

Nadležnost općinskih sudova

1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete, 

2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige, 

3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda, 

4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela, 

5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama, 

6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, 

7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, 

8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.