Zakoni i ostali propisi

Novčana naknada žrtvama kaznenih djela - informacije

PRAVA ŽRTAVA SUKLADNO ZAKONU O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA (Narodne novine 80/08 i 27/11)

THE VICTIMS' RIGHTS PURSUANT TO THE CRIME VICTIMS COMPENSATION ACT (Official Gazette 80/08 and 27/11)

Potrebne informacije, letak i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu se nalaze na slijedećoj
web stranici:

https://pravosudje.gov.hr/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

JSSP - Projekt potpore pravosudnom sektoru
Obavijest o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
razumni rok-prava
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika - NN 40/2011 od 6. travnja 2011.godine