Priopćenja i obavijesti

Povodom napisa u medijima, kao i povodom izjava pojedinih osoba iz javnog života, a iz kojih bi proizlazilo da Županijski sud u Zagrebu opstruira rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (dalje: Povjerenstvo), na način da odbija dostaviti podatke kojima raspolaže, radi pravilnog i istinitog informiranja javnosti navodimo:
03.11.2023.
Županijski sud u Zagrebu
Sjedište i područje nadležnosti

Županijski sud u ZagrebuNa temelju Zakona o područjima i sjedištima sudova "Narodne novine" broj 67/18 ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU nadležan je za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Sesvetama i Općinskog suda u Zlataru.

Sukladno čl. 19. Zakona o Sudovima (NN 67/18 ) Županijski sudovi:

1. rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,

2. rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom,

3. provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,

4. odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,

5. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

6. obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima,

7. provode izvršenje strane kaznene odluke,

8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.