Službenik za informiranje

Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Općinski prekršajni sud u Splitu, Domovinskog rata 4, 21000 Split
  • putem elektroničke pošte: Milena.Longo@psst.pravosudje.hr 
  • telefaksom na broj: 021/360-771
  • telefonom na broj: 021/323-342 

Službenik za informiranje: Milena Longo

Zamjenik službenika za informiranje: Jelena Ćurković

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Upitnik za samoprocjenu