Etički kodeks državnih službenika

Etičkim kodeksom državnih službenika utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Državni službenici primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, te u odnosima prema građanima, u odnosu prema radu, kao i prema državnom tijelu u kojem obavljaju svoju dužnost.

Građani i pravne osobe te državni službenici pritužbu na ponašanje državnih službenika mogu podnijeti:

Povjereniku za etiku
Sandra Fiket

Telefon: 6126 666 kućni 457
Fax: 6126 687
email: Sandra.Fiket@oszg.pravosudje.hr

Etički kodeks državnih službenika Narodne novine 40/11