Rezultati rada suda

Rezultati rada Općinskog radnog suda u Zagrebu I. kvartal (01.01.2022.-31.03.2022.)

Vrsta predmeta

Neriješeni predmeti na dan 31.12.2021.

Primljeni predmeti u razdoblju od 01.01.2022.-31.03.2022

Riješeni predmeti u razdoblju od 01.01.2022.-31.03.2022.

Izvanparnični predmeti

5

2

3

Parnični predmeti

25163

716

3843

Predmeti u mirenju

2

1

0

UKUPNO

25170

719

3846

Rezultati rada Općinskog radnog suda u Zagrebu II. kvartal (01.04.2022.-30.06.2022.)

Vrsta predmeta

Neriješeni predmeti na dan 31.03.2022.

Primljeni predmeti u razdoblju od 01.04.2022.-30.06.2022

Riješeni predmeti u razdoblju od 01.04.2022.-30.06.2022.

Izvanparnični predmeti

4

3

3

Parnični predmeti

22036

774

4323

Predmeti u mirenju

3

1

1

UKUPNO

22043

778

4327

Rezultati rada Općinskog radnog suda u Zagrebu III. kvartal (01.07.2022.-30.09.2022.)

Vrsta predmeta

Neriješeni predmeti na dan 30.06.2022.

Primljeni predmeti u razdoblju od 01.07.2022.-30.09.2022

Riješeni predmeti u razdoblju od 01.07.2022.-30.09.2022.

Izvanparnični predmeti

4

0

0

Parnični predmeti

18487

407

3067

Predmeti u mirenju

3

0

0

UKUPNO

18494

407

3067

Rezultati rada Općinskog radnog suda u Zagrebu IV. kvartal (01.10.2022.-31.12.2022.)

Vrsta predmeta

Neriješeni predmeti na dan 30.09.2022.

Primljeni predmeti u razdoblju od 01.10.2022.-31.12.2022

Riješeni predmeti u razdoblju od 01.10.2022.-31.12.2022.

Izvanparnični predmeti

4

3

0

Parnični predmeti

15827

525

1839

Predmeti u mirenju

3

2

0

UKUPNO

15834

530

1839