Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu: 

  • pisanim putem na adresu: Općinski radni sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, 10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: ida.vrancic@oszg.pravosudje.hr
  • telefaksom na broj: +385 1 6126 687
  • telefonom na broj: +385 1 6126 590

 

Službenik za informiranje: Ida Vrančić

Zamjenik službenika za informiranje: 

 

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

  

Ispunjeni obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama možete poslati poštom na adresu suda, faxom na broj +385 1 6126 687 ili e-mailom na adresu ida.vrancic@oszg.pravosudje.hr