Mirenje

SUDAC MIRITELJ:

Verica Matajčević, sutkinja
 

MIRENJE

Mirenje je svaki postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti svoj spor, odnosno postići međusobno prihvatljiv sporazum koji je u skladu s njihovim potrebama i interesima, uz pomoć treće nepristrane osobe - jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

Cilj mirenja je da se stranke izravno uključe u svoje sporove, izravno kontroliraju rad svojih zastupnika u tim sporovima, preuzmu u svoje ruke odgovornost za svoj život i za svoj spor i ne dopuste da netko drugi umjesto njih rješava njihov spor. Mirenjem se može postići cilj na najbrži i najjeftiniji način uz aktivno sudjelovanje stranaka u postupku.

Osnovne informacije možete pronaći u Vodiču kroz mirenje: