Povjerljivi savjetnik

Republika Hrvatska

Općinski sud u Sisku

Ured predsjednice

Broj: Su-878/16-2

Sisak, 16. studenoga 2016.

 

 

Na temelju članka 81. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 104/2013) predsjednica suda Vera Bubaš donosi

 

O D L U K U

 

I Odluka od 05. veljače 2014. stavlja se van snage.

 

II Martina Pavlenić, viša zemljišnoknjižna referentica u Općinskom sudu u Sisku, tel. 044-525-747, adresa elektroničke pošte Martina.Pavlenic@ossk.pravosudje.hr imenuje se osobom ovlaštenom od strane poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivim savjetnikom).

 

III Ova odluka stupa na snagu dana 16. studenoga 2016.

 

Predsjednica suda

 

Vera Bubaš

 

 

Dna:

1. Martina Pavlenić

2. Ministarstvo uprave, Zagreb Maksimirska 63

3. Web stranica suda

4. Osobnik