Službenik za informiranje

Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak
  • putem elektroničke pošte: Anita.PavicMedur@ossk.pravosudje.hr 
  • telefaksom na broj:
  • telefonom na broj: +385 044/525-730

Službenik za informiranje: Anita Pavić Medur

Zamjenik službenika za informiranje: Edita Kartelo, mail: edita.kartelo@ossk.pravosudje.hr, telefon: 044/525-732

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Upitnik za samoprocjenu