Zakoni i ostali propisi

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Žrtva sukladno Zakonu može ostvariti pravo na naknadu:

troškova liječenja,
izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn,
bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kuna.


Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći u: 

 

 

 

  • Dobiti pozivom na besplatni broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006.


Sukladno Zakonu, informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.