Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14 i 15/14) nalaze se na sljedećoj poveznici