Zaštita osobnih podataka

Općinski sud u Virovitici obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Općinski sud u Virovitici obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Veronika Sajfert, viša sudska savjetnica

Kontakt podaci:
e-mail adresa: Veronika.Sajfert@osvr.pravosudje.hr
telefonski broj: 033/840-917