Dokumenti i obrasci

Katalog informacija
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Ovjera isprava za inozemstvo - Apostille
Sudske pristojbe i predujam
Naknada za preslik sudskih akata i trošak tehničkog snimanja
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se vodi kazneni postupak

Općinski sud u Virovitici prema podacima koji su mu dostupni izdaje UVJERENJA za fizičke i pravne osobe da nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donijeta nepravomoćna presuda, neovisno o mjestu prebivališta/sjedišta osobe koja zahtjeva izdavanje uvjerenja.
PRISTOJBA na Uvjerenje o kaznenom postupku se NE NAPLAĆUJE ako se traži u svrhu:
• ostvarivanja prava na dodatak za djecu
• ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
• socijalne zaštite
• zasnivanja radnog odnosa
U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje Uvjerenja plaćaju sudsku pristojbu u obliku DRŽAVNIH BILJEGA U IZNOSU OD 30,00 kuna.
Uredovno radno vrijeme za izdavanje uvjerenja je svaki radni dan od 08,00 do 13,00 sati, a za hitne postupke od 08,00 do 15,00 sati.

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad