Zemljišnoknjižni odjel

1. Podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu

Sukladno čl. 105. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", br. 63/19, 128/22), prijedlog za upis podnosi se isključivo elektronički putem ZIS-a. Zemljišnoknjižni podnesak koji nije podnesen elektronički putem ZIS-a odbacit će se.

 

 

2. PODACI POTREBNI ZA PLAĆANJE SUDSKE PRISTOJBE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM PREDMETIMA (ZKO Virovitica)

 

- Vrsta i visina sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima su određeni Zakonom o sudskim pristojbama (“Narodne novine”, br. 118/18) i Uredbom o tarifi sudskih pristojbi (“Narodne novine”, br. 53/2019, 92/2021) i to tarifnim brojevima 14., 15., 16., 18., 19. i 32.

 

  • Za izdavanje izvadaka iz zemljišnih knjiga, ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka, za povijesne izvatke iz zemljišne knjige i za povijesne ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka ne plaća se pristojba.
  • Za ovjeru preslike ili ispisa isprava koje se nalaze u zbirci isprava plaća se pristojba u iznosu od 2,65 EUR, bez obzira na broj poluaraka izvornika.
  • Za ovjeru preslike ručno vođene zemljišne knjige plaća se pristojba u iznosu od 3,98 EUR po poluarku.
  • Za izdavanje uvjerenja plaća se pristojba u iznosu od 2,65 EUR. (Ne plaća se pristojba za uvjerenje izdano radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi ili u svrhu zasnivanja radnog odnosa.)