Priopćenja i obavijesti

18.5.2020.   Republika Hrvatska Općinski sud u Varaždinu Ured predsjednika Varaždin, Braće Radić 2 Poslovni broj: 3 Su-180/2020-11 Varaždin, 18. svibnja 2020.  
18.09.2020.
Republika Hrvatska Općinski sud u Varaždinu Ured predsjednika Varaždin, Braće Radić 2    O B A V I J E S T   Prijamna pisarnica Općinskog suda u Varaždinu započinje s uobičajenim radom sa strankama, počevši od 13. svibnja 2020. pa nadalje u vremenu od 8:30 do 13:30 sati.
18.09.2020.
21.04.2020. Odluka o ispunjenju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju.
18.09.2020.