Nadležnost

Temeljem Zakona o područjima i sjedištima sudova (N.N. 67/18) koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, Trgovački sud u Dubrovniku počinje sa radom za područje Dubrovačko - neretvanske županije.

Sukladno Zakonu o sudovima (NN  28/2013, 33/2015, 82/2015 i 82/2016) Trgovački sud u Dubrovniku:
1. odlučuje u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom,
2. postupa registarskim stvarima i vodi sudski registar,
3. odlučuje o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva,
4. odlučuje o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provodi predstečajne i stečajne postupke,
5. provodi postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima,
6. provodi osiguranje dokaza za postupke za koje je inače nadležan,
7 .određuje mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima je inače nadležan,
8. obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima,
9. obavlja i druge poslove određene zakonom,
10.Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova (N.N. 21/22) koji je stupio na snagu  1. ožujka 2022. godine, Trgovački sud u Dubrovniku određen je i za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i na sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo; zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo; zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno