Radno vrijeme

  • DNEVNO RADNO VRIJEME :   ponedjeljak – petak : 7.30 - 15.30                                                                                                                Dnevni odmor je od 12.00 - 12.30.
PRIMANJE STRANAKA

Predsjednik suda prima stranke ponedjeljkom od 9,00 - 11,00 sati uz raniju telefonsku najavu.

U prijamnoj i izvanparničnoj pisarnici stranke se primaju svakog radnog dana od 8,00 do 13,00 sati, uz prekid za vrijeme dnevnog odmora. 

U ostalim pisarnicama i u sudskom registru stranke se primaju svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, uz prekid za vrijeme dnevnog odmora.

Sudski registar se može kontaktirati putem telefona 020/358-466 ili 020/358-464 od 12,30-14,00 sati.

Upućuje se stranke koristiti mogućnost e-izvatka iz sudskog registra https://sudreg.pravosudje.hr, a u slučaju neodgodive potrebe za izvatkom iz sudskog registra, preslikom, potvrdom ili sl. stranke su obvezne prethodno telefonski najaviti svoju potrebu na broj telefona 020 / 358 – 466 i kod dolaska u sud donijeti izvornike izvršenih  uplata.

Upućuju se svi sudionici u postupcima koji su to obvezni (stranke, punomoćnici, državni odvjetnici, vještaci, tumači, stečajni upravitelji) podneske sudskom registru  dostavljati preporučenom poštom, tek iznimno neposredno u pisarnici suda.

Ostali sudionici u postupcima (osim sudskog registra) upućuju se koristiti e- Komunikaciju.