Sudska pisarnica

  • Upravitelj sudske pisarnice: Marija Bujak Pavličević
  • Administrativni referent-upisničar: Jadranka Cibilić, Adaleta  Džanković
  • Administrativni referent – sudski zapisničar:  Valerija Rizzi, Sanja Vuković, Julija Klapirić, Darija Mokos, Lucija Vukovac