Unutarnje ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo suda:

Pravilnikom o unutarnjem redu Trgovačkog suda u Osijeku predviđene su slijedeće ustrojstvene jedinice:

-Sjedište suda u Osijeku

-Stalna služba u Slavonskom Brodu

1. URED PREDSJEDNIKA SUDA

   odjeljak materijalno-financijskog poslovanja

2. SUDSKI ODJELI (parnični i ovrha, stečajni, sudski registar)

3. SUDSKI REGISTAR

4. SUDSKA PISARNICA

5. POMOĆNO-TEHIČKI POSLOVI

Odjel ima predsjednika, a predsjednik odjela ima zamjenika