Povjerljivi savjetnik

Državni službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta. 
Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova. 
U slučaju uznemiravanja ili diskriminacije te spolnog uznemiravanja, državni službenik i namještenik može se obratiti: 
- nadređenom državnom službeniku, 
- ovlaštenoj osobi za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivi savjetnik). 


Povjerljivi savjetnik u Županijskom sudu u Dubrovniku: 
- Renata Matković, ravnateljica sudske uprave 
- tel. 020-448148 
- e-mail: renata.matkovic@zsdu.pravosudje.hr 

 

 

Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika