Povjerljiva osoba

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19) donesen je Pravilnik  o postupku unutarnjeg prijavljivanja  nepravilnosti  i imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje  nepravilnosti.
U smislu Pravilnika nepravilnosti su  kršenje zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije, a koja kršenja i nesavjesnost predstavljaju ugrožavanje (prijetnju ili štetu) javnog interesa i koja su povezana s obavljanjem poslova poslodavca.

Povjerljiva osoba u Županijskom sudu u Dubrovniku: 

- Renata Matković, ravnateljica sudske uprave 

- tel. 020-448148 
- e-mail: renata.matkovic@zsdu.pravosudje.hr 


i zamjenica  povjerljive osobe

- Dobrila Hladilo, viša sudska savjetnica 

- tel. 020-448148 

- e-mail: dobrila.hladilo@zsdu.pravosudje.hr 

 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik o radu povjerljive osobe