Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka


Županijski sud u Dubrovniku obrađuje osobne podatke                                    
pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih
podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).      
                                                                                                                                                                   
Županijski sud u Dubrovniku obrađuje osobne podatke ispitanika  samo kada za to
postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru
obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka