KONTAKTI

Županijski sud u Karlovcu

Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac 

 Ured predsjednika suda:

telefon: (+385 47) 606-108

fax. (+385 47) 415-301

ured.predsjednika@zska.pravosudje.hr   

Glasnogovornik suda:

josip.strucelj@zska.pravosudje.hr       

 

Službenik za informiranje:

Telefon: (+385 47)  659-212
Loreta.Juric@zska.pravosudje.hr

Prijamna pisarnica:

tel (+385 47) 606-109

Nada.Bedenikovic@zska.pravosudje.hr

 Građanska pisarnica:

tel. (+385 47) 606-211
Biserka.Pavlacic@zska.pravosudje.hr

Kazneno-istražna pisarnica:

tel. (+385 47) 606-105

Blazenka.Curjak@zska.pravosudje.hr

Gordana.Petric@zska.pravosudje.hr

 

Pisarnica izvršenja kazne zatvora:

tel. (+385 47)  606-268,

fax (+385 47) 659-223

Jadranka.Galovic@zska.pravosudje.hr

 Financijsko-materijalno poslovanje:

tel. (+385 47) 606-267

Ivana.Vuksan@zska.pravosudje.hr

 Županijski sud u Karlovcu Stalna služba u Gospiću tel. (+385 53) 575-214

                                                                                             fax. (+385 53) 574-138