PREDAJA PISMENA I PISARNICE

PRIJEMNA PISARNICA, GRAĐANSKA PISARNICA, KAZNENO-ISTRAŽNA PISARNICA, PISARNICA IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA

* stranke i odvjetnici se primaju radnim danom od 7,00-15,00 sati radi predaje pismena osobno

* pismena se mogu predati slanjem poštom, faxom , emailom   http://sudovi.hr/hr/zska/o-sudovima/kontakti

* stranke i odvjetnici mogu izvršiti uvid u predmete prema prethodnom dogovoru sa voditeljima pisarnica    http://sudovi.hr/hr/zska/o-sudovima/kontakti