ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima započeo je sa radom 01. srpnja 2023.g. na Županijskom sudu u Karlovcu radi pružanja emocionalne i informativne pomoći i podrške žrtvama i svjedocima.

Djelatnice Odjela su voditeljica Mima Dopuđ i stručna savjetnica Maja Vučković.

Zadaće Odjela za pružanje podrške žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji su:

  • pružanje emocionalne podrške
  • pružanje općih informacija o pravima žrtava i svjedoka u prethodnom, kaznenom i prekršajnom postupku, u skladu s odredbama posebnih propisa
  • pružanje tehničkih i praktičnih informacija te pomoć u snalaženju u zgradi suda
  • upućivanje na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtava, svjedoka i osoba u njihovoj pratnji (članova obitelji, skrbnika)
  • posredovanje u kontaktu sa službenicima suda
  • pomoć u organizaciji dolaska na sud žrtvama i svjedocima u predmetima ratnih zločina

Posebno napominjemo da djelatnice Odjela ne daju pravne savjete, ne provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju. Također, ne rade s maloljetnim osobama, ne razgovaraju sa svjedokom i žrtvom o sadržaju iskaza te čuvaju sve povjerljive informacije o svjedocima i žrtvama.

Svaka osoba koja je žrtva ili svjedok može se obratiti Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima osobno, telefonski ili e-poštom.

 

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima:
Županijski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
47000 Karlovac

tel: +385 (0)47 606 263

e-mail: podrska-svjedocima-ka@pravosudje.hr