Unutarnje ustrojstvo

Predsjednik suda:

 Robert Fabris

Zamjenica predsjednika suda:

 Marija Sošić

Ustrojstvene jedinice suda:

Sudska uprava ( Ured predsjednika suda )
Građanski odjel
Kazneni odjel
Centar za izvršavanje kazni zatvora

Građanski odjel

Alenka Paus, predsjednica odjela

Suci:                                                                                   

 •   Nataša Babić                                                                                                           
 •   Virna Sarvan                                                                   
 •   Dolores Peruško                                                             
 •   Helena Poropat                                                                   
 •   Igor Rakić                                                                                                                                                
 •   Zoran Šarić                               
 •   Marija Sošić
 •   Robert Fabris
 •   Biljana Bojanić
 •   Mirna - Nada Terlević Sebastijan
 •   Kristina Pavičić-Sirotić
 •   Bruno Franković
 •   Miroslav Ružić
 • Iva Kancijanić
 • Biljana Pamić

Ravnateljica sudske uprave:

 • Jelena Mavrić

Više sudske savjetnice - specijalistice:

 • Barbara Kancelar
 • Elena Vukotić
Kazneni odjel
Iztok Krbec, predsjednik odjela
 
Suci:
 • Dorijana Dolenec Kujundžić
 • Edvina Draguzet Suevich
 • Sena Midžić Putigna
 • Gabrijela Marčeta Ferić
 • Zdravko Garić
 • Tanja Prenc Kanis
 • Dragana Kos Milevoj
Centar za izvršavanje kazne zatvora

Iztok Krbec, predsjednik centra

Suci:

 • Zdravko Garić
 • Tanja Prenc Kanis